Minik Yıldızlar Anaokulu

İstanbul Şişli'de hizmet vermekte olan Minik Yıldızlar Anaokulu için hazırlanan Anaokulu Web Sitesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Web Sitelerini iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz.

Minik Yıldızlar Anaokulu Hakkında

MİSYONUMUZ

Çocuklarımızdaki varolan potansiyeli açığa çıkartmak ve geliştirmek.

İnsana, çevreye ve öğrenmeye karşı olumlu bakış açısı kazandırmak, Araştırmacı, sorgulayıcı, yorumlayabilen, yaratıcılığı gelişmiş,

Bilgiye anlam kazandırabilen, İlgi alanları ortaya çıkarılarak desteklenmiş,

Üzerinde yaşadığımız dünyaya, çevresine ve doğaya duyarlı,

Kendisiyle barışık kendine güvenen ve iletişim becerileri gelişmiş,

Empati kurabilen,

Kendini doğru ve rahat ifade edebilen sağlam kişilikli bireyler yetiştirmektir.

Yaparak yaşayarak öğrenen,

Sorun çözme yeteneği yüksek,

Kendini doğru ve rahat ifade eden,

Yaratıcı düşünebilen,

İkinci bir dile karşı duyarlı ve bu dili kullanabilen,

İletişim becerileri gelişmiş ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğrencilerimizin birey olarak farklılıklarının bilincinde, kendine güvenen, olayları farklı şekillerde değerlendirebilen, sorumluluk sahibi, kendisine, çevresine ve başkalarına değer veren, ilkeli ve hoşgörülü bir dünya insanı olarak yetişmelerini sağlamak gururumuz olacaktır

Hedefimiz; öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil yönü gelişmiş, sorgulayan, araştıran, kendine güvenen,gelecekte suflör kullanmadan yaşayabilen bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesidir.

VİZYONUMUZ

Nasıl Bir İnsan ?

Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.

•Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna,

•Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.

Her çocuk bizim için özeldir.

Hepsi farklı kişilik özelliklerine, ilgi - yetenek ve farklı öğrenim yapılarına sahiptir. Her çocuğun bireysel potansiyeline göre, özgüvenini kaybetmeden kendi hedeflerine ulaşabilmesi üzerine bir eğitim anlayışından hareket ediyoruz.

Biz onlara beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlıyoruz. Mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda; kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan, kendini değerlendirebilen, yaşadığı dünyaya duyarlı, ilke ve değerlerine sahip, yaşama dönük bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sorumluluğumuzun çocukların düşünme yeteneğini geliştirmek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Eğitim ve Öğretim Yaklaşımımız

Çocuklarımız kurumumuza sessizce oturup, hazır bilgiyi almak için değil, görüp duymak, söyleyip yapmak, katılıp paylaşmak, öğrenmeyi öğrenmek için gelirler. Onlara programımızda yer alan her şeyi iletiriz, ama bireysel farklılıklarını, kişiliklerini destekleyerek, araştırma isteklerini uyandırarak, kendi yetilerini kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını sağlamak bizim için çok daha anlamlı bir hedeftir. Hedefimize yürürken, çocuklarımıza ihtiyaç duyacakları istikrarlı ve güvenli ortamı yaratmak amacıyla anne/babalar ve biz eğitimciler arasında ortak paylaşıma dayalı yakın ve sıcak bir ilişki kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz.
Her yaş grubu için özel hazırlanmış eğitim programımımız sorgulamaya ve bütüncül öğrenmeye dayalı bir anlayıştan hareket ederek, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekler. Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçirirler.

Bu doğrultuda hazırlanmış programımızda;
İngilizce, yaratıcılık ve problem çözme, matematik, deneysel çalışmalar, muhakeme ve bilimsel düşünce, dikkat ve bellek, görsel, işitsel ve diğer duyusal alanlardaki algı, kavramsal gelişim, dil etkinlikleri, konuşma, dinleme, anlama, sosyal ve duygusal gelişim, el becerileri, el-göz koordinasyonu, yönergeye göre davranabilme, ince motor gelişimi, jimnastik,mini yoga, hareket, ritm, denge ve koordinasyon, dans drama, müzik, resim, bilgisayar, eğitici geziler, alt başlıklarında eğitsel paylaşım ve aktiviteler yer alır.
Oyun eğitim programının temelini oluşturur. Serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler. Bahçe ve bahçe oyunları da günlük yaşantımızda önemli yer tutar.

Çocuklar için yaşamı öğrenme aracı olan "OYUN ", çocuğun fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişiminde etkili olmaktadır. Her çocuk yetenekleri ile doğar. Bu yetenekleri ortaya çıkarmak ve gelişmelerine yardımcı olmak konusunda duyarlıyız. Bu güne kadarki eğitimimizde bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çocukların ihtiyaçları ve çalışmaları gözlenip, merakları teşvik edilerek başarıları ödüllendirilir. Becerileri ve özgüvenleri desteklenir. Böylece deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.

Anaokulu'nda neler kazanıyorum.. ?

 Okulda öğrendiklerim davranışlarımı ve düşüncelerimi şekillendiriyor.

 Arkadaşlarımla birlikte yaptığım faaliyetler ile kendi özelliklerimi yeteneklerimi ve ilgi alanlarımı daha iyi tanıyorum.

 İstediklerimi rahatça söyleyebiliyorum, merak ettiklerimi araştırıp öğrenebiliyorum.

 Çevremde olup bitenleri gözlüyorum, alışık olmadığım durumlarda neler yapabileceğimi, nasıl yapabileceğimi öğreniyorum.

 Destek gereken durumlarda, anne / babam ve ben, okulumun rehberlik servisine danışabiliyor, birlikte çözüm arayabiliyoruz.

Aile-okul işbirliğiyle yetişen çocuk:

İyi düşünebilir; düşüncelerini, isteklerini iyi ifade edebilir

Kendi davranışları üzerinde düşünebilir

Kendi kendini yönlendirebilir

Her yaşta insanla sağlıklı iletişim kurabilir

Hoşgörülüdür

Hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilir

Sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilir

Öğrenmenin zevkli bir uğraş olduğunu keşfetmiştir

Bizimle beraber olan çocuklar güler, eğlenir, keşfeder, öğrenir.

 

ÇALIŞMALARIMIZ

Çocukların gelişimsel gereksinimleri karşılanırken, gelişim alanlarının her biri ile olan dinamik etkileşimi desteklenerek, tüm gelişim alanlarındaki davranışların daha üst düzeye çıkartılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Bu program ile çocukların;

• Birer öğrenen olarak; kendi bilgi, beceri, tutum, davranış ve kavram düzeylerini sorgulaması,

• Ne öğrenmek istediklerine, en iyi nasıl öğreneceklerine karar vermesi,

• Hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, kendi ilgi alanlarının farkına varması,

• Ailesinin dışında yaşıtlarıyla ve büyüklerle olmayı öğrenmesi, bağımsız davranışlar geliştirerek kendisinin ve başkasının duygularını farketmesi,

• Araştırma ve öğrenmeye ilgi uyandırılması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi,

• Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma , paylaşma davranışlarının geliştirilmesi,

• Kendine güven ve saygı duyması, öz denetim kazandırılması,

• Dil kullanımı ve sözcük dağarcığının geliştirilmesi, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşması,

• Eğlenerek, sezdirerek ve oynayarak öğrenmeleri sağlanır.

• Çocuğun özgüven duygularının gelişimine destek olnur.

• Çocuklarda yapabilirim inancının gelişmesine destek oluyoruz. Öğrenilmiş çaresizlikleri engelliyoruz.

Sorgulayıcı, araştırmacı, dengeli, iletişime açık, dönüşümlü düşünebilen, yaratıcı, ilgi alanları belirlenerek desteklenmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendi başına karar verebilen, olumlu benlik algısına sahip, fark yaratacak ve fark edilecek bireyler yetiştirebilirsek ne mutlu bize!

Çocuklarımız keyifli bir eğitim yolculuğuna çıkarken, yolculuğun ayrıntılarını görüşmek üzere sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

0535 573 35 54

Copyright 2022 © anaokuluwebsitesi.com