SEVGİLİ ANNELER - BABALAR

   Sizler çocuğunuzun eğitiminde en etkili olacak kişilersiniz. Günümüzde ailenin işlevi, kişiler arasındaki ilişkiler büyük ölçüde değişmiş olsa bile bu gerçek asla yadsınamaz. Çocuğunuzun doğmadan önce size yüklediği görev ve sorumluluklar, doğduğu zamandan itibaren ömür boyu daha da artarak sürüp gider. Annelik ve babalık asla emekli olamayacağınız bir meslektir. Bu nedenle çocuğunuzun gelişimini, fiziksel, ruhsal, toplumsal gelişim süreciyle devam eden ve birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekir.

   Erken çocukluk döneminde bulunan 2-6 yaş grubu çocuklarının gelişim alanlarını bilmek; onların normal, sağlıklı ve yaşına uygun bir gelişim gösterip göstermediğini anlamak çok önemlidir. Çünkü çocuklarınızı geleceğe en iyi şartlarda hazırlayabilmek onlara vereceğiniz doğru ve kaliteli bir eğitim sistemiyle doğrudan ilişkilidir. İnsan zekâsının % 75'inin okul öncesi dönemde kazanıldığı gerçeği de bu önemi desteklemektedir.


  • images/duyurular.jpg